Barbara Różewska

Biuro Rachunkowe

oferta


Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie: 


1.prowadzenia ksiąg rachunkowych

-opracowanie zasad polityki rachunkowości,

-opracowanie zakładowego planu kont,

-weryfikacja dokumentacji księgowej pod kątem jej poprawności formalnej i merytorycznej

-bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

-przygotowywanie miesięcznych rozliczeń i deklaracji dla podatku dochodowego dla osób prawnych (CIT-2) oraz dla podatku od towarów i usług (VAT-7),

-sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

-sporządzanie sprawozdań finansowych;


2.książki przychodów i rozchodów albo ryczałt ewidencjonowany 

-zapisy w PKPiR lub ewidencji ryczałtu,

-weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym

-plany amortyzacji środków trwałych oraz ewidencje środków trwałych i wartości,

-ewidencja VAT,

-deklaracje podatkowe dostarczamy do urzędu skarbowego;


3.karty podatkowej


4.obsługi kadrowo-płacowej:

-dokonywanie naliczeń wynagrodzeń podstawowych oraz wszelkich pozostałych składników wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców, w stosunku do których Zleceniodawca jest płatnikiem podatków oraz składek ZUS,

-przygotowywanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez pracodawcę (PIT-4),

-sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną raportów, deklaracji zgłoszeniowych, aktualizacyjnych i rozliczeniowych dla ZUS,

-sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11, PIT-40),

-prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowanie oraz zwalnianiem pracowników,

-bieżące prowadzenie spraw związanych z pracownikami zatrudnionymi (zwolnienia lekarskie, wnioski urlopowe, karty ewidencji czasu pracy itp.).
 

 

Wyślij zapytanie